Dịch vụ bảo vệ là gì? 

Xếp hạng: 5 (1 bình chọn)

Dịch vụ bảo vệ là hoạt động cụ thể sử dụng lực lượng, phương tiện, công cụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự nội bộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân hay pháp nhân khác. Dịch vụ bảo vệ góp phần gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Mục lục
[ Ẩn ]

Dịch vụ bảo vệ là hoạt động cụ thể sử dụng lực lượng, phương tiện, công cụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự nội bộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân hay pháp nhân khác. Dịch vụ bảo vệ góp phần gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Dịch vụ bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh
Dịch vụ bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh

Trong đó, nhân viên bảo vệ là người làm nhiệm vụ bảo vệ, có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhất định và có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật quy định trong hoạt động bảo vệ. Vệ sỹ là nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp nhằm bảo vệ con người cụ thể đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, bảo vệ một cá nhân cụ thể. 

>>> Xem thêm: Đặc điểm dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp là gì?

Với sức mạnh ý chí bền bỉ, tư duy toàn diện kết hợp bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ, công ty dịch vụ bảo vệ Việt Anh sẽ luôn đồng hành cùng bạn. Sự an toàn, đảm bảo trật tự, an ninh của bạn chính là sự thành công của chúng tôi!